Công thức tính đường chéo hình chữ nhật nhanh, chinh xác nhất


Bạn đang xem:
Công thức tính đường chéo hình chữ nhật nhanh và chính xác nhất
TRONG nyse.edu.vn

Cách tính hai hình chữ nhật nhanh và chính xác nhất

Học sinh học tứ giác bắt đầu từ tiểu học như công thức tính diện tích hình chữ nhật, công thức tính diện tích hình chữ nhật… Năm lớp 8, học sinh tiếp tục học ngành dược. Tứ giác, nghiên cứu về đường chéo của một tứ giác. Trong bài viết hôm nay, trường Chuyên THPT Chuyên Lê Hồng Phong sẽ hướng dẫn các em cách tính đường chéo của hình chữ nhật nhanh và chính xác nhất. Hãy kiểm tra!

I. Giai nhân

1. Thế nào là hình chữ nhật?

Bạn thấy đấy, cách tính hai đường chéo của hình chữ nhật nhanh và chính xác nhất

Hình chữ nhật là hình chữ nhật có bốn góc vuông. Một tứ giác là song song.

ABCD là tứ giác A= B=C= D=90∘.

Nhận xét: Tứ giác là hình bình hành và là hình thang cân.

2. Thế nào là hình chữ nhật có các cạnh bo tròn?

Chu vi hình chữ nhật là đoạn thẳng nối hai góc đối diện của hình chữ nhật đó. Mỗi hình chữ nhật có hai đường chéo có độ dài bằng nhau.

3. Tính chất các đường chéo của hình chữ nhật

  • Độ dài hai đường chéo của hình chữ nhật bằng nhau.
  • Hai đường chéo đi qua trung điểm của mỗi đường.
  • Hai đường chéo gặp nhau tạo thành tam giác cân.
  • Hai đường chéo của một hình chữ nhật vuông góc với nhau.

II. Theo dõi chuyên nghiệp, tất cả kỹ thuật số

1. Công thức

Phương pháp tính đường chéo của tứ giác thực chất dựa trên định lý Pitago để tính cạnh huyền của tam giác vuông.

a2 + b2 = c2

c = a2 + b2

– Sau đó:

+ c là góc xung quanh mỗi cạnh.

+ a, b là cạnh hàng rào.

2. Cách tìm độ dài đường chéo của hình chữ nhật

Bạn có thể sử dụng một trong ba phương pháp sau để tìm chu vi hình chữ nhật.

một. Sử dụng diện tích và chu vi của một hình chữ nhật

Với diện tích và chu vi của bài toán, chúng ta có thể tính độ dài của đường chéo bằng cách trừ đi độ dài của một cạnh và thay nó vào một phương trình bậc hai để tìm độ dài của cạnh đó và biểu thị độ dài của nó. từ đầu còn lại. Khi có độ dài hai cạnh, ta áp dụng định lí Pitago để tính độ dài đường chéo.

Đặc biệt:

– Diện tích hình chữ nhật: S = ab

– Chu vi hình chữ nhật là P = 2(a + b).

Từ công thức tính diện tích ta biết ⇒ a = S/b

Vòng thay thế P = 2 ((S/b)+ b) Pb = 2S + 2b2

Từ đó ta tính được độ dài hai cạnh của hình chữ nhật. Khi có độ dài hai cạnh, ta áp dụng định lí Pitago để tính độ dài đường chéo.

Tham Khảo Thêm:  24 5 là cung gì? Có phải là cung Song Tử hay không?

b. Sử dụng các cạnh dọc

Chúng tôi sử dụng định lý Pythagore để tính độ dài của đường chéo:

a2 + b2 = c2

c = a2 + b2

c. Sử dụng mối quan hệ giữa độ dài của các cạnh như không gian

Khi bài toán cho mối quan hệ về chiều rộng và chiều dài giữa các cạnh, ta trừ đi độ dài của một cạnh, đưa về phương trình bậc hai để tìm độ dài của cạnh đó và tính độ dài của đường chéo. bên. Ở bên cạnh. Khi có độ dài hai cạnh, ta áp dụng định lí Pitago để tính độ dài đường chéo.

Đặc biệt:

– Độ dài cạnh a = x + b

– Công thức địa phương S = ab

Thay phương trình độ dài hai cạnh vào phương trình diện tích, ta được S = (x + b).b ⇒ S = bx + b2

Bây giờ chúng ta chỉ cần lập một phương trình tứ giác để tìm độ dài của một cạnh và tính độ dài của cạnh còn lại. Khi có độ dài hai cạnh, ta áp dụng định lí Pitago để tính độ dài đường chéo.

III. Các loại hình hoạt động để có không gian số của Vân Dung

Công thức 1: Tìm độ dài đoạn thẳng có chiều rộng hoặc chu vi bằng nhau

Với diện tích và chu vi của bài toán, chúng ta có thể tính độ dài của đường chéo bằng cách trừ đi độ dài của một cạnh và thay nó vào một phương trình bậc hai để tìm độ dài của cạnh đó và biểu thị độ dài của nó. từ đầu còn lại. Khi có độ dài hai cạnh, ta áp dụng định lí Pitago để tính độ dài đường chéo.

Đặc biệt:

– Diện tích hình chữ nhật: S = ab

– Chu vi hình chữ nhật là P = 2(a + b).

Từ công thức tính diện tích ta biết ⇒ a = S/b

Vòng thay thế P = 2 ((S/b)+ b) Pb = 2S + 2b2

Từ đó ta tính được độ dài hai cạnh của hình chữ nhật. Khi có độ dài hai cạnh, ta áp dụng định lí Pitago để tính độ dài đường chéo.

Ví dụ 3: Cho hình chữ nhật có chu vi là 28 cm, cạnh là 2 cm. Tìm độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là (a > 0, m).

Chiều dài của hình chữ nhật là + 2 (m).

Chu vi hình chữ nhật là 28 cm nên ta có (a + a + 2).2 = 28 => a = 6 (thoả mãn).

Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 6m, chiều cao hình chữ nhật là 8m.

Độ dài đường chéo của hình chữ nhật d. Khi đó, áp dụng định lý Pitago, ta có

c2 = 62 + 82 = 100 c = 100 = 10 m

Dạng 2: Khi biết độ dài hai cạnh, tìm độ dài đường chéo của hình chữ nhật

Tham Khảo Thêm:  Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Phương pháp: Ta sử dụng định lí Pitago để tính độ dài đường chéo.

a2 + b2 = c2

c = a2 + b2

Bài 1: Cho tứ giác ABCD, cạnh AB = 3, cạnh AD = 4, tính các đường chéo AC, BD.

Trả lời:

Đường chéo của tứ giác được chia thành các tam giác vuông và các góc vuông là AB = CD = 3, AD = BC = 4.

Áp dụng công thức trên, ta có

c = a2 + b2 = 32 + 42 = 5 cm

Ví dụ 2. Tính độ dài đường chéo của hình chữ nhật có chiều cao là 10dm, chiều rộng là 5dm.

Trả lời:

Gọi (a > 0, dm) là độ dài đường chéo của hình chữ nhật.

Sử dụng định lý Pitago, chiều dài của hình chữ nhật là:

a2 = 102 + 52 = 125

=> A = 5√5DM

Bài tập

Bài 1: Tính độ dài đường chéo của một hình chữ nhật có chiều dài là 10dm, chiều rộng là 5dm.

Phần thưởng

Gọi (a > 0, dm) là độ dài đường chéo của hình chữ nhật.

Sử dụng định lý Pitago, chiều dài của hình chữ nhật là:

{a^2} = {10^2} + {5^2} = 125 Cột phải a = 5sqrt 5(DM)

Bài 2: Một hình chữ nhật có chiều dài 13m, chiều dài hơn chiều rộng 7m. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.

Phần thưởng

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là (a > 0, m).

Chiều dài của hình chữ nhật là +7 (m).

Vì đường chéo của hình chữ nhật là 13 m nên ta áp dụng định lý Pitago:

start{l} {a^2} + {left({a + 7}right)^2} = {13^2}\leftrightarrow 2{a^2} + 14a - 120 = 0\leftrightarrowleft[bắtđầu{mảng}{l}a=5left({tm}right)\a=-12left(right)end{array}right{rraray}[begin{array}{l}a=5left({tm}kumanja)\a=-12left(lumanja)kumapeto{array}kumanjamapeto{rraray}[start{array}{l}a=5left({tm}right)\a=-12left(right)end{array}right{rraray}[kumbara{array}){l}a=5left({tm}kumanja)\a=-12left(lumanja)kumapeto{array}kumanjamapeto{rraray}[start{array}{l}a=5left({tm}right)\a=-12left(right)end{array}right{rraray}[start{array}{l}a=5left({tm}kumanja)\a=-12left(lumanja)kumapeto{array}kumanjamapeto{rraray}[bắtđầu{array}{l}a=5left({tm}right)\a=-12left(right)end{array}right{rraray}[begin{array}{l}a=5left({tm}kumanja)\a=-12left(lumanja)kumapeto{array}kumanjamapeto{rraray}[start{array}{l}a=5left({tm}right)\a=-12left(Right)end{array}rightend{rraray}[start{array}{l}a=5left({tm}kumanja)\a=-12left(Lkumanja)kumapeto{array}kumanjamapeto{rraray}[bảtđầu{mảng}{l}a=5left({tm}right)\a=-12left(Right)end{array}rightend{rraray}[start{array}{l}a=5left({tm}kumanja)\a=-12left(Lkumanja)kumapeto{array}kumanjamapeto{rraray}[bắtđầu{array}{l}a=5left({tm}right)\a=-12left(Right)end{array}rightend{rraray}[start{array}{l}a=5left({tm}kumanja)\a=-12left(Lkumanja)kumapeto{array}kumanjamapeto{rraray}[bạtđầu{mảng}{l}a=5left({tm}right)\a=-12left(Right)end{array}rightend{rraray}[bắtđầu{array}{l}a=5left({tm}kumanja)\a=-12left(Lkumanja)kumapeto{array}kumanjamapeto{rraray}[ጀምር{ድርድር}{l}a=5ግራ({tm}ቀኝ)\a=-12ግራ(ቀኝ)መጨረሻ{ድርድር}ቀኝ{rraray}[kuyamba{array}{l}a=5ግራ({tm}ኩማንጃ)\a=-12ግራ(ሉማንጃ)ኩማፔቶ{array}ኩማንጃማፔቶ{rraray}[ጀምር{array}{l}a=5ግራ({tm}ቀኝ)\a=-12ግራ(ቀኝ)መጨረሻ{ድርድር}ቀኝ{rraray}[kuyamba{array}){l}a=5ግራ({tm}ኩማንጃ)\a=-12ግራ(ሉማንጃ)ኩማፔቶ{array}kumanjamapeto{rraray}[ጀምር{array}{l}a=5ግራ({tm}ቀኝ)\a=-12ግራ(ቀኝ)መጨረሻ{array}ቀኝ{rraray}[kuyamba{array}{l}a=5ግራ({tm}kumanja)\a=-12ግራ(ሉማንጃ)kumapeto{array}kumanjamapeto{rraray}[ጀምር{array}{l}a=5ግራ({tm}ቀኝ)\a=-12ግራ(ቀኝ)መጨረሻ{ድርድር}ቀኝ{rraray}[kuyamba{array}{l}a=5ግራ({tm}ኩማንጃ)\a=-12ግራ(ሉማንጃ)ኩማፔቶ{array}ኩማንጃማፔቶ{rraray}[start{array}{l}a=5left({tm}right)\a=-12left(Right)end{array}rightend{rraray}[kuyamba{array}{l}a=5left({tm}kumanja)\a=-12left(Lkumanja)kumapeto{array}kumanjamapeto{rraray}[bắtđầu{mảng}{l}a=5left({tm}right)\a=-12left(Right)end{array}rightend{rraray}[kuyamba{array}{l}a=5left({tm}kumanja)\a=-12left(Lkumanja)kumapeto{array}kumanjamapeto{rraray}[start{array}{l}a=5left({tm}right)\a=-12left(Right)end{array}rightend{rraray}[kuyamba{array}{l}a=5left({tm}kumanja)\a=-12left(Lkumanja)kumapeto{array}kumanjamapeto{rraray}[bắtđầu{mảng}{l}a=5left({tm}right)\a=-12left(Right)end{array}rightend{rraray}[kuyamba{array}{l}a=5left({tm}kumanja)\a=-12left(Lkumanja)kumapeto{array}kumanjamapeto{rraray}

Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 5m, chiều dài hình chữ nhật là 12m.

Chiều dài hình chữ nhật đó: (5 + 12).2 = 34m

Diện tích vuông vức: 12,5 = 60m2

Bài 3: Cho hình chữ nhật có cạnh là 28 cm, hai cạnh bên cách nhau 2 cm. Tìm độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó

Phần thưởng

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là (a > 0, m).

Chiều dài của hình chữ nhật là + 2 (m).

Chu vi hình chữ nhật là 28 cm nên ta có (a + a + 2).2 = 28 => a = 6 (thoả mãn).

Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 6m, chiều cao hình chữ nhật là 8m.

Độ dài đường chéo của hình chữ nhật d. Khi đó, áp dụng định lý Pitago, ta có

{d^2} = {6^2} + {8^2} = 100 Cột phải d = 10KHÔNG

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 32m, chiều rộng 60m.2. Tính độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó.’

Phần thưởng

Nửa chu vi hình chữ nhật là 32:2 = 16 (m).

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là (0).

Chiều dài của hình chữ nhật là 16 – a (m).

Diện tích hình chữ nhật là 60m2 nên ta có: left ( {16 - a } right ) = 60 mảng bên trái[bắtđầu{merged}{l}a=6\a=10end{array}rightleft({tm}right)[bắtđầu{merged}{l}a=6\a=10mapeto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)[start{combined}{l}a=6\a=10end{array}left({tm}right)[comme{ocombined}{l}a=6\a=10mapeto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)[start{combined}{l}a=6\a=10end{array}left({tm}right)[comme{ocombined}{l}a=6\a=10mapeto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)[start{combined}{l}a=6\a=10end{array}left({tm}right)[comme{ocombined}{l}a=6\a=10mapto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)[start{integrated}{l}a=6\a=10end{array}rightleft({tm}right)[start{integrated}{l}a=6\a=10mapeto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)[start{integrated}{l}a=6\a=10end{array}rightleft({tm}right)a=10mapeto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)[start{integrated}{l}a=6\a=10end{array}rightleft({tm}right)a=10mapeto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)[start{integrated}{l}a=6\a=10end{array}rightleft({tm}right)a=10mapeto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)[ጅምር{የተዋሃደ}{l}a=6\a=10መጨረሻ{array}በቀኝግራ({tm}ቀኝ)[kuyamba{ophatikizika}{l}a=6\a=10mapeto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)[ጀምር{የተዋሃደ}{l}a=6\a=10መጨረሻ{array}በቀኝግራ({tm}ቀኝ)[kuyamba{ophatikizika}{l}a=6\a=10mapeto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)[ጀምር{የተዋሃደ}{l}a=6\a=10መጨረሻ{array}በቀኝግራ({tm}ቀኝ)[kuyamba{ophatikizika}{l}a=6\a=10mapeto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)[ጀምር{የተዋሃደ}{l}a=6\a=10መጨረሻ{array}በቀኝግራ({tm}ቀኝ)[kuyamba{ophatikizika}{l}a=6\a=10ማፔቶ{array}ኩማንጃሌፍት({tm}ኩማንጃ)[start{integrated}{l}a=6\a=10end{array}rightleft({tm}right)[kuyamba{ophatikizika}{l}a=6\a=10mapeto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)[start{integrated}{l}a=6\a=10end{array}rightleft({tm}right)[kuyamba{ophatikizika}{l}a=6\a=10mapeto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)[start{integrated}{l}a=6\a=10end{array}rightleft({tm}right)[kuyamba{ophatikizika}{l}a=6\a=10mapeto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)[start{integrated}{l}a=6\a=10end{array}rightleft({tm}right)[kuyamba{ophatikizika}{l}a=6\a=10mapeto{array}kumanjaleft({tm}kumanja)

Độ dài đường chéo của hình chữ nhật d

Với = 6, chiều rộng của hình chữ nhật là 6 mét và chiều cao của hình chữ nhật là 10 mét. Các ứng dụng của Định lý Pythagore bao gồm: {d^2} = {6^2} + {10^2} = 136 Cột phải d = 2sqrt {34}(m)

Với = 10, chiều rộng của hình chữ nhật là 10 mét và chiều cao của hình chữ nhật là 6 mét. Các ứng dụng của Định lý Pythagore bao gồm: {d^2} = {6^2} + {10^2} = 136 Cột phải d = 2sqrt {34} (m)

Tham Khảo Thêm:  Viết đoạn văn ngắn từ 7 đến 9 câu thuật lại một trận thi đấu hoặc một buổi luyện tập thể thao em đã chứng kiến hoặc tham gia lớp 3 (22 Mẫu)

Hơn cả trường học Học viện Anh ngữ Tổng quát NYSE Giới thiệu cho học sinh lý thuyết về tứ giác và cách tính các đường chéo hình chữ nhật một cách nhanh chóng và chính xác. Hi vọng với câu chuyện chia sẻ trên, các bạn đã hiểu hơn về tứ giác, một chuyên đề hình học vô cùng quan trọng. Cái này!

Tác giả: Học viện Anh ngữ Tổng quát NYSE

Thể loại: Giáo dục

Bài chia sẻ: /cong-thuc-tinh-duong-cheo-hinh-chu-nhat-nhanh-chinh-xac-nhat/

Bạn sẽ thấy bài viết
Công thức tính đường chéo hình chữ nhật nhanh và chính xác nhất
Bạn đã khắc phục sự cố bạn tìm thấy chưa? Nếu không, vui lòng cung cấp thêm phản hồi
Công thức tính đường chéo hình chữ nhật nhanh và chính xác nhất
Hãy để Học viện Anh ngữ Toàn diện NYSE thay đổi và hoàn thiện nội dung dưới đây! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website: nyse.edu.vn của Học viện Anh ngữ Toàn diện NYSE

Hãy nhớ nguồn bài viết này:
Công thức tính đường chéo hình chữ nhật nhanh và chính xác nhất
Trang web nyse.edu.vn

Thể loại: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về
Công thức tính đường chéo hình chữ nhật nhanh và chính xác nhấtSource link

Related Posts

Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp, Đơn Giản Như Ăn Bánh

Bạn đang xem: Vẽ tranh chủ đề công nhân đẹp dễ như ăn bánh TRONG nyse.edu.vn Với tranh chủ đề lao động giản dị đẹp, nhiều ý…

99+ Tranh Tô Màu Ông Mặt Trời Cute, Dễ Thương, Đẹp Thú Vị

Bạn đang xem: 99+ tranh tô màu ông mặt trời dễ thương, cute, dễ thương TRONG nyse.edu.vn Tranh tô màu mặt trời và đám mây cực đẹp…

Tranh Tô Màu Cô Giáo Và Bé Dễ Thương, Đẹp Đáng Yêu, Ý Nghĩa

Bạn đang xem: Tranh tô màu cô giáo và bé đẹp, cực đẹp, ý nghĩa TRONG nyse.edu.vn Hình ảnh cô giáo và trẻ em có màu sắc…

Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp, Đơn Giản Như Ăn Bánh

Bạn đang xem: Vẽ tranh chủ đề công nhân đẹp dễ như ăn bánh TRONG nyse.edu.vn Với mẫu tranh chủ đề lao động giản dị đẹp, nhiều…

210+ Tranh Tô Màu Cái Cặp Sách Ngộ Nghĩnh, Đẹp Đáng Yêu

Bạn đang xem: 210+ tranh tô màu chiếc cặp sách đẹp ngộ nghĩnh dễ thương TRONG nyse.edu.vn Tranh tô màu chiếc cặp đi học cho bé ngộ…

Tranh Tô Màu Quả Dưa Hấu Đơn Giản, Cực Dễ Cho Bé Tập Tô

Bạn đang xem: Tranh tô màu quả dưa hấu đơn giản dễ dàng cho bé tập tô màu TRONG nyse.edu.vn Hình ảnh dưa hấu đơn giản, dễ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *