Công thức tính thể tích hình lập phương và các dạng bài tập


Bạn đang xem:
Công thức tính thể tích hình lập phương và các dạng bài tập
TRONG nyse.edu.vn

Công thức tính thể tích của khối lập phương là thể tích của vật chất.

Hình lập phương và công thức tính thể tích hình lập phương là những kĩ thuật tương tự khác mà các em đã học trong chương trình Toán 5. . Hãy nhớ làm một số bài tập thể dục!

I. Kiến thức chung

1. Khối lập phương là gì?

Các bạn xem: công thức tính tổng bi và bài tập

Hình lập phương là hình lập phương có tất cả 8 đỉnh có 6 mặt bằng nhau và 12 cạnh có độ dài bằng nhau.

2. Khối lượng là gì?

Thể tích của một khối lập phương về cơ bản là bất kỳ hình dạng, vật thể hoặc thể tích nào khác và khoảng không gian mà vật thể đó chiếm giữ. Một giá trị cho bạn biết một hình có bao nhiêu chiều trong không gian ba chiều. Khi đổ đầy các vật liệu trên, bạn có thể ước tính lượng nước (hoặc không khí hoặc cát, v.v.) mà hình dạng có thể giữ ở một hình dạng nhất định.

3. Thể tích của khối lập phương là bao nhiêu?

Thể tích của một khối lập phương được định nghĩa là số đơn vị khối chiếm khối lập phương. Hình lập phương là một hình ba chiều đặc, có 6 mặt hoặc 6 góc. Để tính thể tích, ta cần biết thể tích của khối lập phương.

Nếu chúng ta biết rằng độ dài của cạnh là “a”, thì chúng ta có thể tìm thấy thể tích của khối lập phương

4. Đặc điểm của hình lập phương

Bạn có biết gì về hình khối không? Dưới đây là 5 điều bạn có thể giữ trong ngăn kéo thông tin của mình:

 • Hình lập phương có 8 mặt phẳng song song.
 • Một hình lập phương có 12 cạnh và 8 đỉnh bằng nhau, mỗi cạnh có 3 cạnh bằng nhau.
 • Một hình lập phương có bốn đường chéo cắt nhau tại một điểm gọi là tâm đối xứng của hình lập phương.
 • Các đường chéo của các cạnh của hình lập phương có độ dài bằng nhau.
 • Các đường chéo của hình lập phương cũng có độ dài bằng nhau.

II. chương trình trọng lượng

1. Các công thức liên quan đến hình lập phương Từ công thức tính thể tích hình lập phương ta có thể xác định bằng một số phương pháp tương tự:

 • Công thức tính độ dài đường chéo của hình lập phương là: D=asqrt{3}
 • Cách tính độ dài đường chéo của hình lập phương: d=asqrt{2}
 • Công thức tính chu vi hình lập phương: P= 12.a

  Trong đó.

  • S là diện tích hình lập phương.
  • V là thể tích của khối lập phương.
  • P là chu vi hình lập phương
  • Các cạnh của khối lập phương là độ dài.
  • D là đường chéo của hình lập phương.
  • d là đường chéo bên.
Tham Khảo Thêm:  Vẽ Tranh Thế Giới Trong Tương Lai Đẹp, Đáng Mơ Ước

2. Cách giải bài toán tính thể tích hình lập phương

Ví dụ: Một khối lập phương bằng kim loại có cạnh 1/5 m. Mỗi centimet khối xăng nặng 6,2 gam. Hỏi khối sắt nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời:

1/5 mét = 20 cm

Kích thước của khối sắt như sau:

20 x 20 x 20 = 8000 (cm3)

Khối lượng thép là:

6,2 x 8000 = 49600 (g)

49 600 g = 49,6 kg

Đáp số: 49,6kg

III. Kết luận của các vấn đề hiện tại

Bài 1:

Đáy của bể kính hình chữ nhật là 250 cm2, bể chứa được nước. Hãy tưởng tượng một khối lập phương bằng kim loại có cạnh 10 cm trong một cái bể (đáy của khối lập phương là nước), khối lập phương nằm gọn trong nước. Tính chiều cao của nước.

Phần thưởng:

Tổng thể tích nước trong bể và thể tích khối lập phương: 250 x 10 = 2500 cm³

Thể tích khối lập phương: 10 x 10 x 10 = 1000cm³

Lượng nước trong bể: 2500 – 1000 = 1500 cm3.

Chiều cao của nước: 1500: 250 = 6 cm

Bài 2:

Hình lập phương A có diện tích là 384 cm². Thể tích của khối lập phương là bao nhiêu?

Trả lời:

Diện tích mặt của hình lập phương: 384 : 6 = 64 cm

Độ dài cạnh của hình lập phương là 8 cm vì 64 = 8 x 8.

Vậy thể tích của hình lập phương là 8 x 8 x 8 = 5126 cm³.

Bài 3: Một hình lập phương có diện tích là 294 cm². Thể tích của khối lập phương là bao nhiêu?

Trả lời:

Diện tích mặt của hình lập phương: 294 : 6 = 49cm²

Có 49 = 7 x 7 nên chiều cao của hình lập phương là 7 cm

Thể tích của khối lập phương là 7 x 7 x 7 = 343 cm³.

Bước 4: Hình lập phương có cạnh 7 cm. Hỏi cạnh của hình lập phương đó có nhân với 4 không.

a) Diện tích toàn phần của hình lập phương là bao nhiêu?

b) Thể tích khối lập phương tăng bao nhiêu lần?

Trả lời:

a) Độ dài cạnh mới của hình lập phương: 7 x 4 = 28 cm

Diện tích đáy của hình lập phương là 7 x 7 x 6 = 294 cm.

Tổng diện tích hình lập phương: 28 x 28 x 6 = 4704cm²

Số chỗ tăng lên là: 4704 : 294 = 16 lần.

b) Các kích thước ban đầu của hình lập phương: 7 x 7 x 7 = 343cm²

Các biện pháp khối lập phương sau: 28 x 28 x 28 = 21952 cm²

Tổng số lần là: 21952 : 343 = 64 lần.

Bài 5: Phải lập bao nhiêu hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm để thành một hình lập phương lớn có diện tích 294 dm²?

Trả lời:

Diện tích hình lập phương lớn là: 294 : 6 = 49dm.

Có 49 = 7 x 7 nên độ dài hình vuông là 7dm = 70cm

Tham Khảo Thêm:  Cách Vẽ Tranh In Hoa Lá Đơn Giản Nhưng Đẹp, Đầy Sáng Tạo

Thể tích của hình lập phương lớn là 70 x 70 x 70 = 343000 cm³

Thể tích của hình lập phương nhỏ là 1 x 1 x 1 = 1cm³.

Vì vậy, chúng tôi cần 343000 khối nhỏ

Bài 6: Một bể kính hình chữ nhật có diện tích bề mặt là 250 cm², chứa nước. Nếu một khối lập phương bằng kim loại có cạnh 10 cm rơi vào bể, biết rằng khối lập phương đó sẽ rơi xuống nước, hãy tính chiều cao của nước.

Trả lời:

Tổng thể tích nước trong bể và thể tích khối lập phương: 250 x 10 = 2500cm³

Thể tích khối lập phương: 10 x 10 x 10 = 1000cm³

Lượng nước trong bể: 2500 – 1000 = 1500 cm3.

Chiều cao của nước: 1500: 250 = 6 cm

Bài 7:

Hình lập phương A cạnh 4 cm. Cạnh B của hình lập phương dài gấp đôi cạnh A của hình lập phương.

Thể tích khối lập phương B lớn gấp bao nhiêu lần thể tích khối lập phương A?

Trả lời:

Diện tích khối B:

4 x 2 = 8 (cm)

Quy mô Block B:

8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

Thể tích khối lập phương A:

4 x 4 x 4 = 64 (cm3)

Ta có 512 : 64 = 8. Vậy khối lập phương B lớn gấp 8 lần khối lập phương A.

Có thể nêu thêm ý kiến:

Kích thước một cạnh của hình lập phương là:

V1 = trục

Thể tích khối lập phương cạnh 2a:

V2 = 2a x 2a x 2a = 8 x (axaxa) = 8 x V1

Vậy khi cạnh hình lập phương tăng lên gấp đôi thì thể tích tăng lên 8 lần.

Bài 8:

Vì thể tích của hình lập phương là 27 cm 3 . Tính diện tích toàn phần của hình lập phương.

Trả lời: Gọi cạnh của hình lập phương là (cm).

V = axaxa = 27 = 3 x 3 x 3

=> và = 3

Vậy tổng diện tích là: 6 xaxa (cm²)

Vậy diện tích toàn phần hình lập phương = 6 x 3 x 3 = 54 (cm²)

Bài 9:

Một khối lập phương bằng kim loại có cạnh 0,75m. Mỗi miếng sắt nặng 15kg Hỏi khối sắt nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời:

Trọng lượng của kim loại này:

0,75 × 0,75 × 0,75 = 0,421875 (m3)

Ta có: 0,421875 (m3) = 421,875 dm3

Thiết bị phun hạng nặng;

15 x 421,875 = 6328,125 (kg)

Đáp số: 6328,125 (kg)

Bài 10:

Viết số đo đúng vào chỗ trống

trộm cắp (lúc đầu) (2) (3) (4)
kích thước chiều dài 1,5 m frac{5}{8}dm
Diện tích một bên 36 cm
Tất cả các địa điểm 600 dm²
Kích cỡ

Lời khuyên: Chúng tôi có những điều sau đây:

trộm cắp (lúc đầu) (2) (3) (4)
kích thước chiều dài 1,5 m frac{5}{8}dm 6 cm trên 10 DM tr
Diện tích một bên 2,25m² frac{25}{64}dm^2 36 cm 100 DM2
Tất cả các địa điểm 13,5m² frac{75}{32}dm^{^2} 216 cm 600 dm²
Kích cỡ 3.375 m frac{125}{512}dm^3 216 cm³ 1000 dm³

Vậy là xong, bạn đã học cách tính tiêu đề khối lập phương và thể tích khối lập phương cũng như các phương pháp tương tự khác. Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về những điều cần nhớ. Cám ơn vì đã chia sẻ! Cách tính diện tích hình hộp chữ nhật cũng được chúng tôi giới thiệu, mời các bạn cùng tìm hiểu thêm!

Tác giả: Học viện Anh ngữ Tổng quát NYSE

Tham Khảo Thêm:  Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Phép Thuật Xinh Đẹp, Tài Năng

Thể loại: Giáo dục

Bài chia sẻ: /cong-thuc-tinh-the-tich-hinh-lap-phuong-va-cac-dang-bai-tap/

Bạn sẽ thấy bài viết
Công thức tính thể tích hình lập phương và các dạng bài tập
Bạn đã khắc phục sự cố bạn tìm thấy chưa? Nếu không, vui lòng cung cấp thêm phản hồi
Công thức tính thể tích hình lập phương và các dạng bài tập
Hãy để Học viện Anh ngữ Toàn diện NYSE thay đổi và hoàn thiện nội dung dưới đây! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website: nyse.edu.vn của Học viện Anh ngữ Toàn diện NYSE

Hãy nhớ nguồn bài viết này:
Công thức tính thể tích hình lập phương và các dạng bài tập
Trang web nyse.edu.vn

Thể loại: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về
Công thức tính thể tích hình lập phương và các dạng bài tậpSource link

Related Posts

Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp, Đơn Giản Như Ăn Bánh

Bạn đang xem: Vẽ tranh chủ đề công nhân đẹp dễ như ăn bánh TRONG nyse.edu.vn Với tranh chủ đề lao động giản dị đẹp, nhiều ý…

99+ Tranh Tô Màu Ông Mặt Trời Cute, Dễ Thương, Đẹp Thú Vị

Bạn đang xem: 99+ tranh tô màu ông mặt trời dễ thương, cute, dễ thương TRONG nyse.edu.vn Tranh tô màu mặt trời và đám mây cực đẹp…

Tranh Tô Màu Cô Giáo Và Bé Dễ Thương, Đẹp Đáng Yêu, Ý Nghĩa

Bạn đang xem: Tranh tô màu cô giáo và bé đẹp, cực đẹp, ý nghĩa TRONG nyse.edu.vn Hình ảnh cô giáo và trẻ em có màu sắc…

Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp, Đơn Giản Như Ăn Bánh

Bạn đang xem: Vẽ tranh chủ đề công nhân đẹp dễ như ăn bánh TRONG nyse.edu.vn Với mẫu tranh chủ đề lao động giản dị đẹp, nhiều…

210+ Tranh Tô Màu Cái Cặp Sách Ngộ Nghĩnh, Đẹp Đáng Yêu

Bạn đang xem: 210+ tranh tô màu chiếc cặp sách đẹp ngộ nghĩnh dễ thương TRONG nyse.edu.vn Tranh tô màu chiếc cặp đi học cho bé ngộ…

Tranh Tô Màu Quả Dưa Hấu Đơn Giản, Cực Dễ Cho Bé Tập Tô

Bạn đang xem: Tranh tô màu quả dưa hấu đơn giản dễ dàng cho bé tập tô màu TRONG nyse.edu.vn Hình ảnh dưa hấu đơn giản, dễ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *