Hàm số bậc hai là gì? Cách vẽ đồ thị hàm số bậc hai lớp 9, lớp 10


Bạn đang xem:
Hàm bậc hai là gì? lớp 9 10 Cách biểu diễn hàm số bậc hai
TRONG nyse.edu.vn

Hàm bậc hai là gì? 9 lớp 10 cách làm bài tập vận dụng

Hàm bậc hai là gì? Tìm hiểu cách vẽ đồ thị của hàm số bậc hai bạn đã học trong chương trình Toán 9 và tiếp tục học vào lớp 10 với những kiến ​​thức sâu hơn. Trong buổi nói chuyện hôm nay, anh trình bày sơ lược về bậc hai thiên tài của Lê Hồng Phong và giải thích các trường thông tin cần ghi nhớ với hàm bậc hai này. Hãy chia sẻ!

I. Công việc cao cấp là gì?

Hàm bậc hai là một hàm có dạng y= ax2+bx+c trong đó a,b,c là các hằng số và #0. Bố cục hoàn toàn bình thường trong y. x và y lần lượt là các biến.

Bạn xem: Hàm số bậc hai là gì? 9 lớp 10 cách làm bài tập vận dụng

Tức là hàm số bậc hai chỉ cần thỏa mãn 2 điều kiện là có cực đại bậc 2 và ít nhất 1 hệ số khác 0.

Nếu có hai biến x và y thì hàm có dạng

f(x,y) = ax2+by2+cxy+dx+ey+f

Sau đó, chúng tạo ra một hệ thống hình nón (parabol, elip, hình tròn hoặc hyperbol) khi được kết nối với ví dụ làm việc tiêu chuẩn.

II. Làm thế nào để tránh nhiệm vụ bổ sung

1. Cách giải hàm số bậc hai dạng y = ax2 9

Chúng tôi làm điều này theo thứ tự:

 • Bước 1: Xác định tọa độ của đỉnh (0,0).
 • Bước 2: Xác định ít nhất năm điểm trên biểu đồ để vẽ chính xác nhất có thể.
 • 3: Vẽ một parabol

Khi vẽ parabol chú ý dấu a >

2. Cách biểu diễn hàm số bậc hai y = ax2+bx+c đến số hạng thứ 10

một. học hỏi

Bảng biến đổi của hàm số y=ax²+bx+c được chia thành 2 trường hợp:

Nếu a > 0 thì hàm số đối xứng giữa thời gian (-∞; -b/2a) và khoảng (-b/2a+∞).

Danh sách các loại nhiệm vụ hai cấp

với

Bốn bảng chênh lệch

Đồ thị của hàm số bậc hai là một parabol.

b. Vẽ hàm bậc hai

Để vẽ parabol y = ax2 + bx + c ta làm như sau.

 • Bước 1: Xác định tọa độ đỉnhToán lớp 10 | Chuyên đề Vật Lý 10 có đáp án
 • Phần 2: Xác định trục đối xứng x = (-b)/(2a) và khoảng cách đến mặt nón của parabol.
 • Bước 3: Xác định chính xác các điểm của parabol (ví dụ: giao điểm của parabol với các trục song song và các điểm đối xứng tương ứng).
 • Bước 4: Dựa vào tính đối xứng và độ cong để vẽ parabol.
Tham Khảo Thêm:  Cách Chụp Ảnh Đẹp Bằng Máy Canon 700D Với Fix 50 1, Cách Chụp Ảnh Đẹp Bằng Máy Canon 700D

III. Hoạt động giáo dục THPT

Bài 1:

Cho hàm số: y = f(x) = ax2 + 2x – 7 (P).

Tìm để đồ thị (P) đi qua A(1, -2).

Phần thưởng.

Ta có: A(1, -2) in ấn (P), do đó -2 = a.12 + 2.1 – 7 a = 3

Vậy: y = f(x) = 3×2 + 2x – 7 (P)

Bài 2:

Giả sử hàm số là :y = f(x) = ax2 + bx + c (P).

Tìm a, b, c sao cho đồ thị (P) đi qua A(-1, 4) và có đỉnh S(-2, -1).

Phần thưởng.

Ta có: A(-1, 4) in ấn (P) trong đó: 4 = a – b + c (1)

Ta có: S(-2, -1). in ấn (P) nên: -1 = 4a – 2b + c (2)

(P) có đỉnh S(-2, -1) nên: xS = frac{-b}{2a} ⇔ 4a – b = 0 (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có công thức:

bắt đầu{trường hợp} a-b+c=4a-2b+c=-1a-b=0end{trường hợp}start{cases} a=5\b=20\c=19end{cases}

Vậy: y = f(x) = 5×2 + 20x + 19 (P)

Bài 3

Nhập bảng biến và cấu hình chức năng:

a) y = 3×2 – 4x + 1

d) y = -x2 – 4x – 4

Phần thưởng.

a) y = 3×2 – 4x + 1 (a = 3; b = -4; c = 1)

TXĐ:D=R.

Toạ độ cực đại I(2/3; -1/3).

Trục đối xứng: x = 2/3

Cập nhật

a = 3 > 0 hàm số vi phân trên (-∞; 2/3). và đồng biến khoảng 2/3; +∞)

Bảng chuyển đổi:

x

– ∞

2/3

+∞

y

+∞

-1/3

+∞

Những địa điểm đặc biệt:

(P) tại y = 0: 3×2 – 4x + 1 = 0 x = 1 và x =

(P) Nhảy dọc: x = 0 => y = 1

Hình ảnh:

Đồ thị của hàm số y = 3×2 – 4x + 1 và parabol (P) là:

 • Điểm I(2/3; -1/3).
 • Trục đối xứng: x = 2/3
 • Một hình parabol (P) xung quanh một đường hầm trên bầu trời.

d) y = -x2 + 4x – 4

TXĐ:D=R.

Tọa độ đỉnh I(2;0).

Trục đối xứng: x = 2

Cập nhật

A = -1

Bảng chuyển đổi:

x

– ∞

2

+∞

y

– ∞

0

– ∞

Những địa điểm đặc biệt:

(P) Giao điểm của y = 0: -x2 + 4x – 4 = 0 x = 2

(P) trên đường thẳng: x = 0 => y = -4

Hình ảnh:

Đồ thị của hàm số y = -x2 + 4x – 4 và parabol (P) là:

 • đỉnh I(2;0).
 • Trục đối xứng: x=2

Một hình parabol (P) bao quanh đường hầm bên dưới.

Bài 4: Cho hàm số y = x2 – 6x + 8

a) Tạo bảng chuyển tiếp và thực hiện các thao tác trên

b) Dùng đồ thị để biện luận dưới dạng phân số của m số điểm cách đều đường thẳng y = m và đồ thị của hàm số trên.

c) Dùng đồ thị, viết các khoảng thời gian hàm số chỉ nhận các số dương

d) Sử dụng đồ thị, tìm cực đại và cực tiểu đã cho ở trên [-1; 5]

Phần thưởng:

a) y = x2 – 6x + 8

chúng ta có:

Toán 10 | Chuyên đề Vật Lý 10 có đáp án

Đồ thị của hàm số đã cho bởi y = x2 – 6x + 8 đi qua các điểm A(2;0), B(4;0) kẻ từ đỉnh I(3;-1).

Tham Khảo Thêm:  Top 9 Lá Số Tử Vi Tuổi Tân Mùi 1991 Nam Mạng, Tuổi Tân Mùi

Đồ thị của hàm số này lấy đường thẳng x = 3 làm điểm đối xứng và hướng thanh lên trên.

Toán lớp 10 | Chuyên đề Vật Lý 10 có đáp án

b) Đường thẳng y = m song song hay song song với trục hoành tuỳ thuộc vào đồ thị ta có.

Với M

Tại m = -1 đường thẳng y = m và parabol y = x2 – 6x + 8 đi qua điểm (tiếp điểm).

Với m > -1, đường thẳng y = m và parabol y = x2 – 6x + 8 đi qua hai điểm phân biệt.

c) Hàm số này nhận giá trị dương đối với phần đồ thị đặt trên trục hoành.

Vậy hàm này chỉ nhận giá trị dương nếu x ∈ (-∞;2) ∪ (4; +∞).

d) ta y(-1) = 15; y(5) = 13; y (3) = -1, cũng là đồ thị của hàm kết quả

Toán lớp 10 | Chuyên đề Vật Lý 10 có đáp án

Bài 5: Lấy danh sách nhiệm vụ xác minh

Hàm-đâu

Phần thưởng:

a/g(x) Xác định khi x + 2 bằng 0 hoặc x -2

b/ h(x) xác định nếu x + 1 ≥ 0 và 1 – x ≥ 0 hoặc -1 ≤ x ≤ 1. Do đó D = [-1;1]

Bài tập 6: Xác định tỷ số chênh của hàm số cho dưới đây.

một) Hàm-đâu

Phần thưởng:

một/

Đ = rẻ

ƒ(-x) = 3(-x)2-2 = 3×2 -2 = ƒ(x)

y là chức năng tương tự.

d = r{0}

Hàm-đâu

y là một hàm lẻ.

c/ TXĐ :[0;+∞)isthesetofnenumsofnon-oddandoddnumbers[0;+∞)sisetiyofananirakoterontchitoyosikhalayodabwitsakapenayosamvetseka[0;+∞)whichisnotasymmetricsetofnon-evenandodd-numberednumbers[0;+êtretactyron]không phải là hợp số. ;+∞)khôn phải là tậpđốixứngnênhàmsốkhẵnkhỌlẻ[0;+∞)isthesetofnumsofnon-ododdnumbers[0;+∞)isetiyọọnọkoteronọcịyósiqịyoạọkapenayosaịnẻka[0;+∞)không phải là đối xứngtập hợp của không chẵn và lẻ là số lẻ[0;+ịpnêayosaịnẻ[0;+ịpnêayosaịnẻ]số[0;+ịpnêayosaịnẻ)∞)ប្រ្រ្រ្រ្រេ[0;+∞)isthesetofnenumsofnon-oddandoddnumbers[0;+∞)sisetiyofananirakoterontchitoyosikhalayodabwitsakapenayosamvetseka[0;+∞)whichisnotasymmetricsetofnon-evenandodd-numberednumbers[0;+∞)làtậphợpnênhàmsốkhônglạkhônglẻ[0;+∞)sisetiyofananirakoterontchitoyosikhalayodabwitsakapenayosamvetseka[0;+∞)khôngphảilàtậpđốixứngnênhàmsốkhôngchẵnkhônglẻ[0;+∞)isthesetofnenumsofnon-oddandoddnumbers[0;+∞)sisetiyofananirakoterontchitoyosikhalayodabwitsakapenayosamvetseka[0;+∞)whichisnotasymmetricsetofnon-evenandodd-numberednumbers[0;+∞)làtậphợpnênhàmsốkhônglạkhônglẻ[0;+∞)sisetiyofananirakoterontchitoyosikhalayodabwitsakapenayosamvetseka[0;+∞)khôngphảilàđốichiếuxứngnênhàmsốkhôngchẵnkhônglẻ[0;+∞)isthesetofnenumsofnon-oddandoddnumbers[0;+∞)sisetiyofananirakoterontchitoyosikhalayodabwitsakapenayosamvetseka[0;+∞)whichisnotasymmetricsetofnon-evenandodd-numberednumbers[0;+∞)làtậphợpnênhàmsốkhônglạkhônglẻ[0;+∞)sisetiyofananirakoterontchitoyosikhalayodabwitsakapenayosamvetseka[0;+∞) khôngphảilàtậpđốixứngnênhàmsốkhôngchẵnkhônglẻ

Bài 7:

Tìm giao điểm của các đồ thị sau:

d: y = x – 1 và (P): y = x2 – 2x -1 .

Phần thưởng:

Xét phương trình giao điểm của (d) và (P):

Phong - Trín

Vì vậy, hãy tạo giao điểm của (D) và (P) (0;-1) và (3,2).

Bài 8:

Lập bảng biến đổi hàm số, sau đó vẽ đồ thị hàm số y = x2 – 4x + 3:

Phần thưởng:

a > 0 nên đồ thị của hàm số này có một cạnh dốc lên.

BBT

bang-bien-thien

Hàm hiệp phương sai tại (2;∞) và phương sai tại (-∞;2)

Đỉnh I (2;-1)

Trục đối xứng là x = 2

Giao điểm của O và A(0,1).

Giao điểm với Ox là B(1;0); c(1/3; 0)

Vẽ một parabol

bai-tap-ham-so-lop-10-4-1

Hơn cả trường học Học viện Anh ngữ Tổng quát NYSE Thầy đã chia sẻ với thầy cô và bạn đọc về chủ đề Hàm số bậc hai là gì? Chi tiết cách vẽ đồ thị hàm số bài 9, 10. Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để học tập. Tham khảo thêm nhiều màu tại link này!

Tác giả: Học viện Anh ngữ Tổng quát NYSE

Thể loại: Giáo dục

Bài chia sẻ: /ham-so-bac-hai-la-gi-cach-ve-do-thi-ham-so-bac-hai- lop-9-lop-10/

Tham Khảo Thêm:  Đá Ngọc Thạch Jade - Phân Biệt Ngọc Bích Và Ngọc Cẩm Thạch

Bạn sẽ thấy bài viết
Hàm bậc hai là gì? lớp 9 10 Cách biểu diễn hàm số bậc hai
Bạn đã khắc phục sự cố bạn tìm thấy chưa? Nếu không, vui lòng cung cấp thêm phản hồi
Hàm bậc hai là gì? lớp 9 10 Cách biểu diễn hàm số bậc hai
Hãy để Học viện Anh ngữ Toàn diện NYSE thay đổi và hoàn thiện nội dung dưới đây! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website: nyse.edu.vn của Học viện Anh ngữ Toàn diện NYSE

Hãy nhớ nguồn bài viết này:
Hàm bậc hai là gì? lớp 9 10 Cách biểu diễn hàm số bậc hai
Trang web nyse.edu.vn

Thể loại: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về
Hàm bậc hai là gì? lớp 9 10 Cách biểu diễn hàm số bậc haiSource link

Related Posts

Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp, Đơn Giản Như Ăn Bánh

Bạn đang xem: Vẽ tranh chủ đề công nhân đẹp dễ như ăn bánh TRONG nyse.edu.vn Với tranh chủ đề lao động giản dị đẹp, nhiều ý…

99+ Tranh Tô Màu Ông Mặt Trời Cute, Dễ Thương, Đẹp Thú Vị

Bạn đang xem: 99+ tranh tô màu ông mặt trời dễ thương, cute, dễ thương TRONG nyse.edu.vn Tranh tô màu mặt trời và đám mây cực đẹp…

Tranh Tô Màu Cô Giáo Và Bé Dễ Thương, Đẹp Đáng Yêu, Ý Nghĩa

Bạn đang xem: Tranh tô màu cô giáo và bé đẹp, cực đẹp, ý nghĩa TRONG nyse.edu.vn Hình ảnh cô giáo và trẻ em có màu sắc…

Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp, Đơn Giản Như Ăn Bánh

Bạn đang xem: Vẽ tranh chủ đề công nhân đẹp dễ như ăn bánh TRONG nyse.edu.vn Với mẫu tranh chủ đề lao động giản dị đẹp, nhiều…

210+ Tranh Tô Màu Cái Cặp Sách Ngộ Nghĩnh, Đẹp Đáng Yêu

Bạn đang xem: 210+ tranh tô màu chiếc cặp sách đẹp ngộ nghĩnh dễ thương TRONG nyse.edu.vn Tranh tô màu chiếc cặp đi học cho bé ngộ…

Tranh Tô Màu Quả Dưa Hấu Đơn Giản, Cực Dễ Cho Bé Tập Tô

Bạn đang xem: Tranh tô màu quả dưa hấu đơn giản dễ dàng cho bé tập tô màu TRONG nyse.edu.vn Hình ảnh dưa hấu đơn giản, dễ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *