Hình hộp chữ nhật: Cách tính diện xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích


Bạn đang xem:
Hình chữ nhật: Cách tính chu vi, tổng chiều rộng và thể tích
TRONG nyse.edu.vn

Hình chữ nhật: Cách tính Chu vi, Diện tích và Thể tích

Hình hộp chữ nhật là gì? Các em sẽ nắm được cách tính chu vi, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật trong chương trình Toán 5, khối đơn vị. Tuy nhiên, phần kiến ​​thức hình học này có nhiều thủ thuật không phải học sinh nào cũng dễ hiểu. Hôm nay, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong giúp các em ôn tập kiến ​​thức hình học hết sức quan trọng này nhé!

I. Thế nào là hình hộp chữ nhật?

1, nghĩa là:

Các em xem cách tính chu vi, diện tích, thể tích hình chữ nhật

Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt, 4 góc đều. Hai mặt đối diện của tứ giác được coi là hai đáy của tứ giác. Các mặt còn lại là tất cả các cạnh của tứ giác.

2. Tài sản:

 • Diện tích hai mặt đối diện trong hình hộp chữ nhật bằng nhau.
 • Trong hình hộp chữ nhật có chu vi hai mặt đối diện bằng nhau.
 • Hình chữ nhật có 12 cạnh, 8 đỉnh, 6 mặt.
 • Các đường chéo có hai đáy là hai đầu đối diện của hình hộp chữ nhật cắt nhau tại một điểm.

I. Công thức tính chu vi hình hộp chữ nhật

Chu vi của một hình chữ nhật bằng tổng độ dài của tất cả các cạnh và đáy của hình chữ nhật.

Công thức: P = (a+b+h).4

Trong đó.

 • Là chiều cao của hình chữ nhật
 • b là chiều rộng của hình chữ nhật
 • h là chiều cao của hình hộp chữ nhật

Ví dụ: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 4 m, chiều rộng 2 m, chiều cao bằng chiều dài và chiều rộng. Tính toán cho một hộp các tông tròn?

Trả lời:

Chiều dài hình hộp chữ nhật:

(4 + 2): 2 = 3 (cm)

Chu vi hình hộp chữ nhật là:

(4+2+3). 4 = 36 cm (cm)

Đáp số: 36cm

II. Công thức tính chu vi hình hộp chữ nhật

Công thức: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng diện tích đáy và chiều cao.

Sxq = 2s.(a + b)

Trong đó.

 • Sxq: diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.
 • H: chiều cao của hình hộp chữ nhật.
 • a: Chiều dài của hình hộp chữ nhật.
 • B: Các kích thước của hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Người ta cho một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 m, chiều rộng 7 m, chiều cao 10 m. Đếm quanh ô vuông.

Phần thưởng:

Chu vi hình hộp chữ nhật là:

2 x 10 x (20+7) = 540 m2

Đáp số: 540 m2

III. Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Công thức: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng chu vi hình hộp chữ nhật đó và tổng hai mặt còn lại.

Stp = Sxq + 2.ab = 2s.(a + b) + 2.ab

Trong đó.

Level: Tổng chiều rộng của hình hộp chữ nhật.

 • Sxq: diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.
 • H: chiều cao của hình hộp chữ nhật.
 • a: Chiều dài của hình hộp chữ nhật.
 • B: Các kích thước của hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Cô có một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 7 m, chiều rộng 5 m, chiều cao 4 m. Tính kích thước của căn phòng?

Trả lời:

Diện tích xung quanh phòng:

2.4.(7+5) = 96(m2)

Tổng diện tích hai phần phòng:

2.7.5 = 70 (m2)

Tổng kích thước của căn phòng:

96+70 = 166 (m2)

Đáp số: 166 m2

IV. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Tham Khảo Thêm:  Kích thước vios như thế nào? So với xe cùng phân khúc ra sao

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật tính bằng tỉ số giữa chiều rộng đáy với chiều rộng chiều cao.

V = axbxc

Trong đó.

+ V: Kích thước của hình hộp chữ nhật.

+ A: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

+ b: kích thước của hình hộp chữ nhật.

+ c: chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Người ta cho một hình hộp chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 9 cm, chiều cao 12 cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật?

Trả lời:

Kích thước của một miếng bìa cứng hình chữ nhật:

15,9,12 = 420 = 1620 (3cm)

Đáp số: 672 cm.3

V. Cách tính diện tích hình hộp chữ nhật

Đây là công thức:

Cách tính chu vi và chi phí gần đúng của một bức ảnh hoàn hảo

Trong đó.

 • D là độ dài đường chéo.
 • a là chiều dài của hình chữ nhật.
 • b là chiều rộng của hình chữ nhật
 • h là chiều cao của hình hộp chữ nhật

VI: Bài tập

Bài 1:

Một bể nước hình chữ nhật có chiều dài 7m, chiều rộng 1/2 và chiều cao 1,5m. Tính chu vi và diện tích toàn phần của bể nước.

Bài 2:

Một phòng học hình chữ nhật có các kích thước: Dài 7,8m, rộng 6,2m, cao 4,3m. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 8,1 m2, nên sơn tường và trần của căn phòng này. Đo diện tích cần sơn trong phòng.

Bài 3:

Một hình hộp chữ nhật có chiều rộng là 420 cm và chiều cao là 7 cm. Tìm độ dài đáy của hình chữ nhật.

Bài 4:

Hộp được làm bằng bìa cứng hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 16 cm và chiều cao 12 cm. Tính diện tích các thẻ dùng để làm hộp. (không có lề)

Bài 5:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3,6m và chiều cao 3,8m.

Một người muốn làm sạch các bức tường xung quanh và trần của căn phòng. Biết rằng tất cả các cửa đều có diện tích là 8 m2, hỏi diện tích cần lau là bao nhiêu m2. (Chỉ vẽ trong phòng)

Bài 6:

Tính chu vi và diện tích hình hộp chữ nhật theo công thức sau:

A) Dài 25 cm, rộng 15 cm, cao 12 cm.

b) Dài 7,6 cm, rộng 4,8 cm và cao 2,5 cm.

c) Chiều dài là 4/5 mét, chiều rộng là 2/5 mét và chiều cao là 3/5 cm.

Bài 7:

Một hộp kim loại hình chữ nhật (không có nắp) có chiều dài 30 cm, chiều rộng 20 cm và chiều cao 15 cm. Tính diện tích hộp tôn dùng để làm hộp. (ngoại trừ mép hàn).

Bài 8:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 10 cm. Các lọ được dán bằng giấy đỏ xung quanh các cạnh và giấy màu vàng ở các mặt của hộp (chỉ bên ngoài). Giấy nào có diện tích lớn nhất và lớn nhất – mét vuông?

Hướng dẫn giải bài tập

Bài tập 1: Học sinh giải bài toán sau:

Bước 1: Tìm diện tích của hồ nước – Bước 2: Tìm chu vi và diện tích theo phương pháp hiện hành.

Bài 2:

* Phương pháp: giảm diện tích lối vào và lối ra, diện tích xung quanh lớp là chiều cao, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật.

– Diện tích màu trong phòng sẽ bằng diện tích màu (trừ diện tích trống) và sẽ bằng 1 phần sàn (trần).

Tham Khảo Thêm:  Tranh Tô Màu Cá Sấu Dễ Thương, Đẹp Thú Vị Cho Bé Tập Tô

* Đáp án ví dụ:

Diện tích lớp học như sau:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích trần của căn phòng như sau:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Địa điểm để vẽ trong lớp:

(120,4 + 48,36) – 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Câu 3:

Vì diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng chu vi vạch xuất phát nên khoảng cách dưới hình hộp chữ nhật bằng diện tích hình tròn chia cho chiều cao, ta có:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 4:

Chiều rộng của nắp hộp dùng để làm hộp bằng tổng chiều rộng của hình hộp chữ nhật.

Chu vi hình hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích các tông được sử dụng để làm hộp:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 5:

Trả lời:

Diện tích xung quanh phòng:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trần của căn phòng như sau:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Các khu vực cần làm sạch:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Bài 6:

a) Sxq = 960 cm2

Chiều cao = 1710 cm

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134,96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52/25 m2

Bài 7:

Chu vi của hình hộp là:

(30 x 20) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Phần dưới cùng của hộp là:

30 x 20 = 600 (cm2)

Diện tích tấm dùng để làm hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100cm

Bài 8:

Tính diện tích tờ giấy màu vàng, tức là diện tích 2 đáy của hình hộp chữ nhật:

(20 x 15) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích tờ giấy màu đỏ, tức là diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật:

(20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh và kết luận: Chiều rộng của tờ giấy màu đỏ lớn hơn chiều rộng của tờ giấy màu vàng và:

700 – 600 = 100 (cm2)

Đáp số: 100cm

VII. Nhiều hoạt động thể chất hơn

Bài tập 1: Một cái bể là một hình hộp chữ nhật có chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4 và 5. Tính chiều dài, chiều rộng, chiều cao của bể.

Bài 2: Diện tích toàn phần của hình lập phương là 486 mét vuông. Tính thể tích của khối lập phương.

Bài 3: Cho hình hộp chữ nhật có 6 mặt và 6 hình thoi bằng nhau, các cạnh là 5 cm. Xác định  0BAD 60. Tính diện tích toàn phần của hình hộp.

Bài 4: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 5m và chiều cao 4m. Họ dự định dọn dẹp bên trong bao gồm cả mái nhà. Khi chúng tôi hỏi giá bao nhiêu thì căn phòng có hai cửa 2,2m x 1,2m và bốn cửa sổ 1,4m x 0,8m, giá quét vôi là 1050 đồng một mét.

Bài tập 5: Người họa sĩ thuê thợ vẽ mặt trong và mặt ngoài của chiếc hộp kim loại không có nắp. Một chiếc hộp hình chữ nhật có chiều dài 1,3KHÔNG; rộng 0,8″KHÔNG; dài 1,5″KHÔNG. Biết rằng tiền sơn là 1, hỏi người đó sơn cái hộp đó hết bao nhiêu tiềnm2 Có phải 35000 đồng không?

Bài 6: Người ta xây một hàng rào bao quanh một cái hồ hình chữ nhật có chiều dài là 45KHÔNGChiều rộng nhỏ hơn 23,5KHÔNG1.6. chiều cao tườngKHÔNG. Mỗi mét vuông có giá 40000 VND. Chi phí xây dựng bức tường là bao nhiêu?

Câu 7: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 6.KHÔNGChiều rộng 48nguyền rủachiều dài 4KHÔNG. Một người muốn làm sạch các bức tường xung quanh và trần của căn phòng. Biết rằng tổng số cánh cửa là 12, hãy tìm diện tích cần làm sạch tính bằng mét vuôngm2 (Biết rằng họ dọn dẹp bên trong phòng)?

Tham Khảo Thêm:  Review Khách Sạn Hoàng Sơn Đà Lạt, Việt Nam, Khách Sạn Hoàng Sơn

Vậy là bạn đã ôn lại kiến ​​quan trọng nhất rồi phải không? Giờ thì các công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật, diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật, thể tích hình hộp chữ nhật… chắc các bạn cũng đã biết. Ngoài ra, các công thức tính chu vi, diện tích hình tròn cũng được giới thiệu chi tiết tại Zicxzbooks.con. Bạn có thể học được rất nhiều.

Tác giả: Học viện Anh ngữ Tổng quát NYSE

Thể loại: Giáo dục

Bài chia sẻ: /hinh-hop-chu-nhat-cach-tinh-dien-xung-quang-dien-tich-toan-phan-va – the-tich/

Bạn sẽ thấy bài viết
Hình chữ nhật: Cách tính chu vi, tổng chiều rộng và thể tích
Bạn đã khắc phục sự cố bạn tìm thấy chưa? Nếu không, vui lòng cung cấp thêm phản hồi
Hình chữ nhật: Cách tính chu vi, tổng chiều rộng và thể tích
Hãy để Học viện Anh ngữ Toàn diện NYSE thay đổi và hoàn thiện nội dung dưới đây! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website: nyse.edu.vn của Học viện Anh ngữ Toàn diện NYSE

Hãy nhớ nguồn bài viết này:
Hình chữ nhật: Cách tính chu vi, tổng chiều rộng và thể tích
Trang web nyse.edu.vn

Thể loại: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về
Hình chữ nhật: Cách tính chu vi, tổng chiều rộng và thể tíchSource link

Related Posts

Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp, Đơn Giản Như Ăn Bánh

Bạn đang xem: Vẽ tranh chủ đề công nhân đẹp dễ như ăn bánh TRONG nyse.edu.vn Với tranh chủ đề lao động giản dị đẹp, nhiều ý…

99+ Tranh Tô Màu Ông Mặt Trời Cute, Dễ Thương, Đẹp Thú Vị

Bạn đang xem: 99+ tranh tô màu ông mặt trời dễ thương, cute, dễ thương TRONG nyse.edu.vn Tranh tô màu mặt trời và đám mây cực đẹp…

Tranh Tô Màu Cô Giáo Và Bé Dễ Thương, Đẹp Đáng Yêu, Ý Nghĩa

Bạn đang xem: Tranh tô màu cô giáo và bé đẹp, cực đẹp, ý nghĩa TRONG nyse.edu.vn Hình ảnh cô giáo và trẻ em có màu sắc…

Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp, Đơn Giản Như Ăn Bánh

Bạn đang xem: Vẽ tranh chủ đề công nhân đẹp dễ như ăn bánh TRONG nyse.edu.vn Với mẫu tranh chủ đề lao động giản dị đẹp, nhiều…

210+ Tranh Tô Màu Cái Cặp Sách Ngộ Nghĩnh, Đẹp Đáng Yêu

Bạn đang xem: 210+ tranh tô màu chiếc cặp sách đẹp ngộ nghĩnh dễ thương TRONG nyse.edu.vn Tranh tô màu chiếc cặp đi học cho bé ngộ…

Tranh Tô Màu Quả Dưa Hấu Đơn Giản, Cực Dễ Cho Bé Tập Tô

Bạn đang xem: Tranh tô màu quả dưa hấu đơn giản dễ dàng cho bé tập tô màu TRONG nyse.edu.vn Hình ảnh dưa hấu đơn giản, dễ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *