Tin Tức Bóng Đá Hạng 2 Đức, Bật Tính Năng Xác Minh 2 Bước


Ngày bắt đầu của thành viên với Thành phố Chicago xác định “tình trạng” của người đó cho các mục đích trợ cấp hưu trí. Thành viên bắt đầu làm việc cho CPD trước ngày 1 tháng 1 năm 2011 được coi là người tham gia “Cấp 1” và thành viên bắt đầu làm việc cho CPD sau ngày 1 tháng 1 năm 2011 được coi là người tham gia “Cấp 2” trong quỹ hưu trí. Liên quan đến Điều 5 của Luật Hưu trí Illinois. Mỗi sĩ quan cảnh sát tuyên thệ làm việc cho CPD đều đóng góp 9% tiền lương của họ, bao gồm cả các khoản đóng góp bắt buộc, vào quỹ hưu trí. Khoản đóng góp này giống nhau đối với các thành viên Cấp 1 và Cấp 2 của quỹ. Đóng góp của nhân viên được trả như sau.

7% cho phụ cấp nhân viên1,5% cho trợ cấp góa phụtăng 0,5% hàng năm

Ngoài ra, mỗi sĩ quan cảnh sát đã tuyên thệ đóng góp 2,50 đô la mỗi tháng để bù đắp chi phí trợ cấp tử tuất thông thường.

Thành phố Chicago được yêu cầu đóng góp vào quỹ một số tiền bằng và không thấp hơn chi phí thông thường của quỹ và lên tới 90% tổng tài sản của quỹ để trang trải tổng trách nhiệm pháp lý. cuối năm tài chính 2055. Kể từ năm tính thuế 2020, khoản đóng góp tùy ý sẽ được sửa đổi hàng năm và được ghi vào báo cáo hoạt động hàng năm của quỹ.

Bạn đang xem: giải bóng đá hạng 2 Đức

Thành viên cấp 1

Một sĩ quan cảnh sát bắt đầu làm việc cho CPD trước ngày 1 tháng 1 năm 2011 được coi là người tham gia “Cấp 1” trong quỹ hưu trí theo Điều 5 của Bộ luật Hưu trí Illinois.

Thành viên cấp 2

Một sĩ quan cảnh sát bắt đầu làm việc cho CPD vào ngày 1 tháng 1 năm 2011 được coi là người tham gia “Cấp 2” trong quỹ hưu trí theo Điều 5 của Bộ luật Hưu trí Illinois.

Lương hưu hàng tháng

Người tham gia Bậc 2 đã nghỉ hưu, từ 50 tuổi trở lên và có thâm niên công tác từ 10 năm trở lên được nhận lương hưu hàng tháng Bậc 2. Cách tính mức lương hưu hàng tháng bằng 2,5% mức bình quân tiền lương cho mỗi năm công tác, nửa là 1% mức giảm trừ lương hưu cho mỗi tháng đối tượng tham gia dưới 55 tuổi. Mức lương là mức lương cao nhất 8 năm liên tục trong 10 năm công tác vừa qua. Dịch vụ này sẽ được khấu trừ vào bất kỳ thời gian bị mất nào vào ngày phát hành. Lương hưu hàng tháng không được vượt quá 75% mức lương trung bình Đối với những người tham gia Bậc 2, mức lương hàng năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 không được vượt quá 106.800 USD. Nhưng số tiền đó được tăng lên với mức thấp hơn là 3% hàng năm hoặc 1/2 mức tăng phần trăm chưa điều chỉnh hàng năm (nhưng không ít hơn 0) trong Chỉ số giá tiêu dùng-Tất cả người tiêu dùng thành thị (CPI-U) trong 12 tháng trước ngày 1 tháng 11 của mỗi năm Tháng 9, bao gồm tất cả các điều chỉnh trước đó. . Giới hạn tiền lương hàng năm cho năm 2021 là $116.740,42.

Tham Khảo Thêm:  10 Viên Sapphire Giá Bao Nhiêu Tiền 1Kg 2022, Mua Ở Đâu? 5 Yếu Tố Định Giá Đá

Tự động tăng hàng năm

Niên kim hàng tháng của Người tham gia Bậc 2 phải được tăng lên vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 khi Người tham gia bước sang tuổi 60 hoặc năm đầu tiên mà niên kim bắt đầu. Trợ cấp này sẽ tăng sau ngày 1 tháng Giêng. Mỗi mức tăng hàng năm được tính là mức tăng phần trăm 3% hoặc nửa năm chưa điều chỉnh (nhưng không thấp hơn 0) trong Chỉ số giá tiêu dùng-u trong khoảng thời gian 12 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 của tháng 9 hàng năm. Ít hơn lương hưu ban đầu được cấp. Không nên tăng khoản trợ cấp nếu tỷ lệ phần trăm chưa điều chỉnh hàng năm thay đổi trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng-u.
Những người tham gia tích cực đã phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ trước khi làm việc với CPD có thể đủ điều kiện mua tín dụng phục vụ lên đến 2 năm trong 1 tháng cho mục đích nghỉ hưu. Nó trả lãi để mua các khoản tín dụng này. Vui lòng liên hệ nhóm tính quỹ tại Profit
tienhieptruyenky.com hoặc 312-235-4597 để biết thêm thông tin.

Trong khi nghỉ phép CPD (40 ILCS 5/5-212)

Các thành viên đang hoạt động đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp công việc, công việc hoặc trợ cấp tàn tật thông thường sau khi nghỉ phép và đã bị loại khỏi bảng lương CPD do nghỉ phép. Khi bị vô hiệu hóa, những người tham gia vẫn được coi là thành viên tích cực cho các mục đích trợ cấp hưu trí và phụ thuộc theo luật hưu trí Illinois. Các thành viên phải tuân thủ các chính sách của Hội đồng quản trị và các yêu cầu pháp lý liên quan đến phúc lợi khi họ bắt đầu nhận trợ cấp khuyết tật. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến việc đình chỉ và/hoặc chấm dứt trợ cấp tàn tật.

Tham Khảo Thêm:  Vẽ Tranh Mẹ Của Em Đơn Giản, Đẹp [MÃI TRONG TRÁI TIM]

Xem thêm: Phiên bản Adobe After Effects Cs6 đầy đủ, Tải xuống Adobe After Effects Cs6 11

suy giảm nhiệm vụ

Tình trạng khuyết tật bắt buộc có thể được cấp nếu một thành viên trở nên tàn tật do chấn thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ bắt buộc được pháp luật định nghĩa là “bất kỳ nhiệm vụ nào của cảnh sát mà bản chất của nó liên quan đến mối nguy hiểm đặc biệt và công dân không thể tưởng tượng được trong quá trình sống bình thường.” Hiệu suất của “hoạt động chức năng” và chấn thương trong khi làm việc. Tất cả các chấn thương xảy ra trong một ngày làm việc bình thường không phải là những chấn thương trong khi thi hành nhiệm vụ. Trợ cấp khuyết tật lao động là 75% tiền lương của thành viên tại thời điểm khuyết tật được cho phép, ngoại trừ khuyết tật thể chất hoặc rối loạn tâm thần. hoặc bất kỳ bệnh nào tồn tại tại thời điểm bị thương. Trong những trường hợp đó, trợ cấp khuyết tật bắt buộc sẽ được giới hạn ở mức 50% tiền lương của thành viên. Phúc lợi này cho phép hội viên nhận được 100 đô la mỗi tháng tiền trợ cấp khuyết tật cho mỗi đứa trẻ chưa lập gia đình hoặc được nhận nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi. Nếu một thành viên đang nhận trợ cấp khuyết tật bắt buộc và tình trạng khuyết tật đó là tự nhiên. Đối với một thành viên bị thương tật toàn bộ vì bất kỳ công việc nào có tính chất tiền lương, thành viên đó có thể nộp đơn xin trợ cấp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Phúc lợi này bằng 75% lương của thành viên khi được khấu trừ từ lương của sở cảnh sát. Trợ cấp tàn tật chịu thuế được miễn thuế. Ngoài ra, Thành phố Chicago cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho các thành viên của mình kể từ thời điểm họ được cấp trợ cấp khuyết tật. Đối với dịch vụ hoặc đến 63 tuổi theo Đạo luật Hưu trí Bắt buộc của Bộ, tại thời điểm đó, viên chức có thể nộp đơn xin trợ cấp của họ.

Tham Khảo Thêm:  1989 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Của Nam Kỷ Tỵ 1989 Tháng 09/2022

khuyết tật bệnh nghề nghiệp

Khuyết tật nghề nghiệp (Tim) có thể được trao cho một thành viên bị đau tim hoặc bất kỳ khuyết tật nào khác. Để đủ điều kiện nhận trợ cấp này, thành viên phải có ít nhất 10 năm phục vụ. Trợ cấp khuyết tật nghề nghiệp là 65% tiền lương của thành viên tại thời điểm khuyết tật. Quyền lợi này cho phép người nhận quyền lợi khuyết tật $100 mỗi tháng cho một đứa trẻ chưa lập gia đình dưới 18 tuổi khi sinh hoặc nhận con nuôi hợp pháp.

Trợ cấp tàn tật do bệnh nghề nghiệp được miễn thuế. Ngoài ra, Thành phố Chicago cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho các thành viên của mình khi cung cấp các khoản trợ cấp tàn tật.

Những người tham gia nhận trợ cấp tàn tật sẽ được khám ít nhất mỗi năm một lần, hoặc trong khoảng thời gian dài hơn do Hội đồng quyết định, bởi một bác sĩ do Hội đồng chỉ định. Tuy nhiên, Hội đồng có quyền yêu cầu kiểm tra bất kỳ người tham gia khuyết tật nào khi thấy cần thiết.

Khi Hội đồng yêu cầu người nộp đơn đưa ra ý kiến ​​thứ hai, người nộp đơn phải chọn một bác sĩ từ danh sách các bác sĩ do Hội đồng thành lập, những người chuyên về và có trình độ trong các lĩnh vực điều trị khác nhau liên quan đến thương tích và bệnh nghề nghiệp. Hội đồng có thể yêu cầu bằng chứng khuyết tật khác.

Là một phần của quá trình kiểm tra lại, tất cả những người tham gia khuyết tật làm việc bên ngoài CPD phải nộp một tuyên bố về việc làm. Khi tình trạng khuyết tật chấm dứt, Hội đồng sẽ ngừng thanh toán trợ cấp.Source link

Related Posts

Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp, Đơn Giản Như Ăn Bánh

Bạn đang xem: Vẽ tranh chủ đề công nhân đẹp dễ như ăn bánh TRONG nyse.edu.vn Với tranh chủ đề lao động giản dị đẹp, nhiều ý…

99+ Tranh Tô Màu Ông Mặt Trời Cute, Dễ Thương, Đẹp Thú Vị

Bạn đang xem: 99+ tranh tô màu ông mặt trời dễ thương, cute, dễ thương TRONG nyse.edu.vn Tranh tô màu mặt trời và đám mây cực đẹp…

Tranh Tô Màu Cô Giáo Và Bé Dễ Thương, Đẹp Đáng Yêu, Ý Nghĩa

Bạn đang xem: Tranh tô màu cô giáo và bé đẹp, cực đẹp, ý nghĩa TRONG nyse.edu.vn Hình ảnh cô giáo và trẻ em có màu sắc…

Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp, Đơn Giản Như Ăn Bánh

Bạn đang xem: Vẽ tranh chủ đề công nhân đẹp dễ như ăn bánh TRONG nyse.edu.vn Với mẫu tranh chủ đề lao động giản dị đẹp, nhiều…

210+ Tranh Tô Màu Cái Cặp Sách Ngộ Nghĩnh, Đẹp Đáng Yêu

Bạn đang xem: 210+ tranh tô màu chiếc cặp sách đẹp ngộ nghĩnh dễ thương TRONG nyse.edu.vn Tranh tô màu chiếc cặp đi học cho bé ngộ…

Tranh Tô Màu Quả Dưa Hấu Đơn Giản, Cực Dễ Cho Bé Tập Tô

Bạn đang xem: Tranh tô màu quả dưa hấu đơn giản dễ dàng cho bé tập tô màu TRONG nyse.edu.vn Hình ảnh dưa hấu đơn giản, dễ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *